Vyberte společnost...


V našem grafickém studiu provádíme veškeré grafické práce, od návrhu vizitek, jednoduchých letáků či brožur, přes plakáty, nejrůznější tiskoviny, až po návrhy a přípravu reklamních tabulí, polepů vozidel, velkoplošných tisků, dekoračních a informačních tabulí a podobně.

Pracujeme na platformě PC s programovým vybavením Adobe Creative Suite CS2, které používáme pro přípravu graficky náročnějších zakázek.

Pro přípravu jednodušších věcí, jako je řezaná reklama, jednoduché vizitky, razítka, předlohy pro sítotisk a podobně, používáme osvědčený Corel Draw ve verzi 13, který je podle našeho názoru pro tyto práce lepší a rychlejší.


copyright © 2006 - Consulting One, a.s.